Rehabilitacja neurologiczna

Pracuje indywidualnie z pacjentem różnymi metodami terapeutycznymi takimi jak: PNF, neuromobilizacje.

Rehabilitacja jest zalecana w takich problemach jak:

  • udar
  • stwardnienie rozsiane
  • stwardnienie zanikowe boczne
  • uciski korzeniowe, dyskopatie
  • rwa kulszowa, udowa, ramienna
  • uszkodzenia powypadkowe